Masterprogram och internationella kurser

2011-10-10

Du hittar även statistiken i VHS sökfunktion för antagningsstatistik.

Här finner du aktuell statistik kring antagningsomgången för masterprogram och internationella kurser till höstterminen 2011. Du ser även jämförelser med antagningsomgången 2010.

Fler antagna till höstens internationella utbildningar

2012-03-27

Antalet personer som antagits till de internationella mastersutbildningar som börjar höstterminen 2012 ökar med 15 procent jämfört med höstterminen 2011. Antalet antagna till de internationella kurserna ökar med 20 procent jämfört med samma period. Det visar ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS, efter att antagningsbeskeden nu gått ut till de sökande.

Totalt har 9 279 personer antagits till en internationell mastersutbildning vid något av landets universitet eller högskolor till höstterminen 2012. För de internationella kurserna är motsvarande siffra 2 324 personer.

Masterutbildningar ht 2010, antagna totalt

19 147

(100%)

Masterutbildningar ht 2011, antagna totalt

8 075

(100%)

Förändring

-11 072

(-58%)

Masterutbildningar ht 2012, antagna totalt

9 333

(100%)

Förändring

1 258

(+16%)

Internationella kurser (IK) ht 2010, antagna totalt

5 398

(100%)

Internationella kurser (IK) ht 2011, antagna totalt

1 944

(100%)

Förändring

-3 454

(-64%)

Internationella kurser (IK) ht 2012, antagna totalt

2 324

(100%)

Förändring

380

(+20%)

Viss återhämtning av antalet behöriga sökande och antagna

Fler vill och får gå masterutbildningar höstterminen 2012 jämfört med förra höstterminen: antal behöriga sökande ökar med 12 % medan antalet antagna ökar med 15 %. För de internationella kurserna så ökar antalet behöriga sökande med 22 % och antalet antagna med 20 %.

– Visst är det positivt att antalet behöriga sökande och antagna ökar efter bottennoteringen 2011, säger Andreas Sandberg, chef för VHS produktionssamordning. Men antalet antagna nu är mindre än hälften av vad det var före introduktionen av avgifter. Och antalet behöriga sökande är ungefär en tredjedel jämfört med siffrorna för 2010.