Statistik

2013-01-07

Sedan 1 januari 2013 är det myndigheten UHR som tillhandahåller antagningsstatistiken för universitet och högskolor.
För att se statistik över antal sökande, lägsta antagningspoäng, antal antagna med mera ska du använda sökfunktionen för UHR:s antagningsstatistik.

Med hjälp av sökfunktionen kan du få fram uppgifter för alla terminer tillbaka till sommarkurser 2008. 

Uppgifter från tidigare terminer hittar du fortfarande här i vänstermenyn.

Förkortningar:

HT - Hösttermin
VT - Vårtermin
ST - Sommartermin eller sommarkurs
IK - Internationell kurs