Gå till uhr.se

Beräkning av grundpoäng; slutbetyg

2012-03-20

Nu finns en ny räknehjälp på Antagning.se där en sökande kan räkna fram sitt jämförelsetal för sin gymnasieexamen eller slutbetyg. Den som har blandade kurser i ett slutbetyg kan också använda räknaren.

Här på sidan ligger den gamla räknehjälpen kvar tills vidare för den som vill räkna ut jämförelsetalet i slutbetyg.

 

Grundpoäng, inte meritvärde

Tänk på att funktionen här inte tar hänsyn till utbyte, behörighetskompletteringar, tillägg och eventuella meritpoäng.

Eftersom meritvärderingsreglerna skiljer sig åt beroende på när ett slutbetyg utfärdats, måste du också kolla upp vad som gäller för utökade kurser och Idrott och hälsa för varje sökande. Läs mer under Meritvärdering.

Beräkning av grundpoäng
Antal kurser:
 
 

Välj först antal kurser och klicka OK.

Fyll i kursens poängantal och betygsvärde i respektive kolumn. Om betyget är utfärdat före 2010 ska alla betygsatta kurser räknas, förutom Idrott och hälsa kurs A och B som bara räknas med om de krävs för behörighet eller höjer poängen. 

Klicka på "Beräkna" för att få resultatet.
  

Tänk på att sökandes behörighet inte kontrolleras här. Grundpoängen eller jämförelsetalet kan variera beroende på vilka krav som ställs för särskild behörighet till respektive utbildning.